Quiz: Name every Pokemon type

pokemon types

Can you name every type of Pokemon?